در این قسمت میتوانید شکایت خود را بصورت انلاین ارسال نمایید. پشتیبان فروشگاه در اسرع وقت به شکایت شما پیگیری خواهد کرد.